โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

         วันจันทร์ ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนวัดบางฝ้าย เข้ารับการประเมิน โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ จากคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานผ่าน Application ZOOM นำโดย พระปลัดณรงค์เดช อธิมุต โต และคณะกรรมการ โดยมี ว่าที่ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย นำคณะครูบุคลากรเข้ารับการประเมินในรูปแบบออนไลน์และจัดนำเสนอการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะครู และพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมมีจิตสำนึกความเป็นไทย

ภาพนิ่ง1

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น