เตรียมความพร้อมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และความต้องการของแต่ละครัวเรือน

วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนวัดบางฝ้ายนำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย คณะครู และบุคลากร ส่งมอบเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ ให้กับนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้ง “ แจกถุงปันสุข” เพื่อให้ผู้ปกครองที่เดือดร้อน ได้มารับของบริโภค เครื่องอุปโภคที่จำเป็น และสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และความต้องการของแต่ละครัวเรือน
โดยมี ดร.พัชระ งามชัด และ ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมด้วยตัวแทนศึกษานิเทศก์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พบปะครู ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อขี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลในภาวะวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิค-19) โดยได้นำสิ่งของมอบให้กับผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ระบาด อีกด้วย
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น