เกียรติบัตรเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงาน ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัย และคณะครูทุกท่าน ของโรงเรียนวัดบางฝ้าย ที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงาน ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ “๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมโครงงานคุณธรรม” ประเภทสถานศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา และประเภทครูผู้สอน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น