มอบเงิน โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน (๒,๐๐๐ บาท)

วันจันทร์ ที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นำโดย ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้ายพร้อมคณะครูและบุคลากร ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนให้มารับเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (จำนวน ๒,๐๐๐ บาท) และอาหารเสริมนม โดยมี นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ เข้านิเทศติดตามและให้กำลังใจซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ในวันดังกล่าว ทางโรงเรียนแบ่งปันความสุขโดยการมอบไข่ไก่ให้กับนักเรียนรายละ ๑ แผงหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิดด้วย โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

240896380_2862432703974269_8955164709085978374_n

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น