ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๒ ดาว โรงเรียนวัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์)

        วันพฤหัสบดี ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  ว่าที่ร.ต.หญิงสายสวาท  สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย ประธานกรรมการสิบโทอภิชา  เพ็ชรน้อย อำนวยการโรงเรียนวัดบางหัวเสือ และนางตรีเนตร รัตนวราเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา กรรมการและเลขานุการ เป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.๒ ดาว  ณ โรงเรียนวัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์) บรรยากาศการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะกรรมการการประเมินได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ภาพนิ่ง11

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น