ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๒ ดาว โรงเรียนคลองบางปิ้ง

          วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่าที่ร.ต.หญิงสายสวาท  สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย ประธานกรรมการ สิบโทอภิชา เพ็ชรน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหัวเสือและนางตรีเนตร รัตนวราเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา กรรมการและเลขานุการ เป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.๒ ดาว ณ  โรงเรียนคลองบางปิ้ง บรรยากาศการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะกรรมการการประเมินได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ภาพนิ่ง9

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น