ประชุมรับฟัง นโยบาย จาก สพฐ.

วันพุธ ที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๔ว่าที่ร.ต.หญิงสายสวาท   สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อรับฟังนโยบายจาก สพฐ. เรื่องการดำเนินการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ภาพนิ่ง65

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น