ประกาศ

1. เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นติดต่อขอรับ ใบความรู้ใบงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
2. พร้อมชำระค่าพัฒนาศักยภาพ (อนุบาล1-3 จำนวน 2,000.-/คน และ ป.1-6 จำนวน 1,000.-/คน) และชำระประกันอุบัติเหตุ 300-/คน (เริ่มคุ้มครอง 6 พ.ค. 63) กับครูประจำชั้น
3. เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับเงิน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาขอให้นำสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา มารับเงิน
พร้อมกันในวันอาทิตย์ ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
รับการบ้าน + รับเงินยากจน + จ่ายเงินประกัน
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น