นวัตกรรม “วิถีประชาธิปไตย โดยใช้หลัก 3 ธรรม

นวัตกรรม “วิถีประชาธิปไตย โดยใช้หลัก 3 ธรรม คารวธรรม ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม” ตามแนวทางการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

Facebook Comments