ติดต่อเรา

โรงเรียนวัดบางฝ้าย เลขที่ 11 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์. 02-3830199
โทรสาร. 02-7555200
E-mail. watbangfai_school@hotmail.co.th