ขอขอบคุณ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ “ตู้ปันสุข” กับทางโรงเรียนวัดบางฝ้าย

ขอขอบคุณ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ “ตู้ปันสุข” กับทางโรงเรียนวัดบางฝ้าย ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. คุณขวัญชัย เทียมสินวัฒนชัย              3,068 บาท
2. กลุ่มออมทรัพย์แสงทอง แสงธรรม     1,780 บาท
3. น.ส.ะนภร วัยฤทธ์                                 500 บาท
4.นางยินดี คชบัว                                     300 บาท
5. จุฑารัตน์ บุญญวัฒนาธร                      500 บาท
6. คุณจินตนา สวัสดิสาร                         200 บาท
7. คุณสุนทร คุณพัชรี คุณฐิติกานต์ จันทร์เมืองหงษ์    200 บาท
8. คุณประภัสสร ทรัพย์สอน คุณเชาวฤทธิ์ สีทาดี        178 บาท
9. คุณลือชัย – คุณดลชนก – คุณธนาคาร สังข์เพ็ง      500 บาท
รวม 7,226 บาท (เจ็ดพันสองร้อยยี่สิบหกบาท)
*****เพิ่มเติม*****
1. คุณสุจิตรา ทรัพย์สอน                      356 บาท
2. คุณมลฤดี ทรัพย์สอน                      356 บาท
3. คุณวิเชษ มอชัยสงค์                      267 บาท
4. คุณภูวเทศวร์ พิรุณสุนทร              178 บาท
5. คุณพีรพล หาวิชา                          89 บาท
6. คุณชัยพิชิต ศรีบุญมี                     89 บาท
(หมายเหตุ เป็นข้าวสาร)
*****เพิ่มเติม*****
1. คุณสมาส สุธาธีระเนตร             5,000 บาท
2. โรงไฟฟ้า                                 1,000 บาท
3. คุณภาวิณี ร้านJ&T                   999 บาท
4. ครอบครัวสุขวิชัย                   1,000 บาท
5. คุณภารดี เจียรนัยกูณ              500 บาท
6. กฟผ. ของใส่ตู้ปั่นสุข             1,000 บาท เจลล้างมือ 1 ลังหน้ากากผ้า 1 กล่อง
7. คุณรังสรรค์ มณีเล็ก               1,000 บาท
8. ร้านชำ สำโรงใต้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ลังใหญ่
โรงเรียนวัดบางฝ้ายขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของหากไม่สะดวกสามารถบริจาคเป็นเงินเพื่อให้ทางโรงเรียนจัดซื้อ
ผ่านหมายเลขบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 225-0-09961-8
ชื่อบัญชี โรงเรียนวัดบางฝ้าย (ร้านสวัสดิการ)
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น