ประกาศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS โรงเรียนวัดบางฝ้าย

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS ว่าที่ ร.ต.หญิง สายสวาท สุขวิชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย

เกียรติบัตรรางวัลของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นโรงเรียนสุขภาวะ โรงเรียนวัดบางฝ้าย

  136081548_2698927866991421_6932572937208725934_o
คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม กรอบ

การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนวัดบางฝ้ายภาคเรียนที่ 1  ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19


 

กิจกรรมอรุณสวัสดิ์บางฝ้ายอุ่นไอรัก


โรงเรียนคุณธรรมบางฝ้าย

องค์กรคุณธรรมต้นแบบโรงเรียนวัดบางฝ้าย

Facebook Comments