การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

            วันศุกร์ ที่ ๔เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๓ คณะกรรมการดำเนินการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ประกอบด้วย  นางผกามาศ พรหมวิชิตกุลประธานกรรมการ นางกัณทิมา  ทรงสกุล กรรมการ และนางขวัญนลิน ใสโคกกรรมการและเลขานุการ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒  โรงเรียนวัดบางฝ้ายโดยมีว่าที่ร.ต.หญิงสายสวาท   สุขวิชัย   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย นำตรวจเยี่ยมภายในบริเวณโรงเรียน และห้องเรียน เพื่อดูข้อมูลตามแบบบันทึกตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา

ภาพนิ่ง51

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น