การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

      วันอังคาร ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ว่าที่ร.ต.หญิงสายสวาท  สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning และวิธีการทำโครงงานคุณธรรม วิถีพุทธรุ่นใหม่ใส่ใจสังคมตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ Google โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เข้าร่วมอบรมภาพนิ่ง10

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น