การจัดซื้อจัดจ้าง

รับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ท่านสามารถร้องเรียนเข้ามาได้ที่

โรงเรียนวัดบางฝ้าย เลขที่ 11 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์. 02-3830199
โทรสาร. 02-7555200
E-mail. watbangfai_school@hotmail.co.th

Facebook Comments